hereza značenje

hereza (grč.), krivovjerje, mišljenje u suprotnosti sa službenim naučavanjem neke vjerske zajednice. fig udaljavanje od institucionalnih načela neke ideološke, polit., umj. grupacije.