Herder značenje

Herder, Johann Gottfried von (1744–1803), njem. pisac i filozof; prosvjetitelj, utjecao na razvoj njem. romantizma; uveo načelo pov. razvoja u knjiž. kritiku. U Pučke pjesme uvrstio Hasanaginicu (prijevod J. W. Goethea). Po njemu nazvana nagrada koja se dodjeljuje svake godine za povijest, književnost, glazbu, lik. umjetnost i arhitekturu i to za zemlje I i JI Europe. Ogledi: Kritičke šume; Rasprava o podrijetlu jezika; dnevnik, pjesme.