Hercigonja značenje

Hercigonja, Eduard (1929), hrv. filolog i knjiž. povjesničar; sveuč. profesor. Istražuje književnost i jezik hrv. srednjovjekovlja te glagoljički korpus. Srednjovjekovna književnost; Nad iskonom hrvatske knjige; Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja.