Heraklo značenje

Heraklo, grč. mit, polubog i najveći junak u grč. mitologiji, sin Zeusov i Alkmenin, po djedu nazvan Alkid; simbol nadljudske snage. Njegov je lik.obrađen u grčkoj (Sofoklo i Euripid) i rim. književnosti (Ovidije, Vergilije), a u lik. umjetnostima od Mirona i Polikleta do Rubensa i Canove.