Heraklit značenje

Heraklit (o. ← 544. do ← 480), grč. filozof. Osnovica je njegova prilično hermetičnoga učenja sažeta u izreci panta rhei (sve teče), a to znači da se sve neprekidno mijenja. Polemos (rat) je »otac svega«, upućuje na protuslovnost kao osnovni uvjet logosa. U logosu je dano jedinstvo božanskoga i ljudskoga, smrtnoga i besmrtnoga. Vatra je temeljni element koji daje mjeru kozmosu. O prirodi.