Heraklije I značenje

Heraklije I (575–641), biz. car od 610; svrgnuo uzurpatora Foku; nije uspio spriječiti naseljavanje Slavena na Balkanu nakon opsade Carigrada 626. U ratu s Perzijancima vratio Siriju i Egipat 629.