Hepworth značenje

Hepworth, Barbara (1903–75), engl. kiparica apstraktnoga smjera; uz H. Moorea, istaknuta predstavnica organičke forme u engl. kiparstvu.