heptan značenje

heptan (grč.), C7H16, sedmi član homolognoga niza zasićenih alifatskih ugljikovodika (→ alkani); sastojak benzina i nafte.