Henze značenje

Henze, Hans Werner (1926), njem. skladatelj, dirigent i redatelj; serijelne tehnike spaja sa zvukovnim koloritom i kantabilnošću. Opere Boulevar Solitude; Princ od Hamburga; balet Undine; simfonije; vokalna djela.