Henselt značenje

Henselt, Adolf (1814–89), njem. pijanist i skladatelj, romantičar; autor lirskih glasovirskih skladbi (koncertne etide; balade; romance).