Henrik VI značenje

Henrik vi (1421–71), engl. kralj od 1422–61. Okrunjen franc. krunom 1431. Za njegova vladanja završen je 1453. Stogodišnji rat s Francuskom (Engleska izgubila sve franc. posjede osim Calaisa). U Ratu dviju ruža (1455–85) svrgnut 1461., ponovno kralj 1470., porazio ga Eduard IV; umoren. Gl. lik Shakespeareove drame Henrik VI.