Henrik Lav značenje

Henrik Lav (o. 1129–95), vojvoda bavarski (1156–80) i saski (1142–80); osvojio slav. zemlje (Mecklenburg i dijelove Pomorja) te naselio njem. koloniste. Svrgnuo ga Fridrik i. barbarossa.