Helsinška deklaracija značenje

Helsinška deklaracija, dokument koji je usvojen 1975. na Konferenciji o eur. sigurnosti i suradnji u Helsinkiju; predviđa rješavanje međunar. problema pregovorima i zastupa načelo nepovredivosti granica eur. država.