Helmand značenje

Helmand (Hilmand), rijeka u Afganistanu; duga 1150 km. Iskorištava se za natapanje.