Heller značenje

Heller, Joseph (1923–99), am. satirički romanopisac; prozu mu odlikuje kombinacija naturalističkih i nadrealističkih elemenata, užasa i farse. Kvaka 22; Bog zna.