helio- značenje

helio- (grč.), predmetak u složenicama: sunčani, sunco-, koji se odnosi na Sunce.