Helgoland značenje

Helgoland, otočić u skupini Sjevernih Frizijskih otoka u Sjevernome moru, Njemačka; 2,1 km2, 2200 st. Institut za biološka istraživanja. Turizam i ribarstvo. – Otočno naselje germ. Friza; 1402. pripao Schleswigu, 1714. Danskoj; 1807–90. pod Velikom Britanijom, koja ga je predala Njemačkoj u zamjenu za Zanzibar. Pomor. baza u I. i II. svj. ratu (1946. razorene su sve voj. instalacije). 1952. H. je vraćen SR Njemačkoj.