helenist značenje

helenist, proučavatelj grč. jezika, književnosti, povijesti, kulture, grecist.