Helena značenje

Helena, grč. mit, kći Zeusova i Ledina, žena Menelajeva od kojega ju je oteo Paris (povod trojanskomu ratu). Simbol ženske ljepote, H. je obrađena u književnosti (Ilijada), u lik. umjetnosti (Zeuksid, Rafael, Medulić) i glazbi (Offenbach).