heladska kultura značenje

heladska kultura, brončanodobna kultura u Grčkoj ← 3000. do ← 1100; obilježena je pojavom grad. naselja sa zbijenim kućama i uskim popločanim ulicama te s izdvojenim javnim građevinama.