Helada značenje

Helada (grč.), zemlja Helena, klas. i moderni naziv za Grčku.