hektolitar značenje

hektolitar (znak hL ili hl), decimalna jedinica volumena, sto litara; hL = 100 L = 100 dm3 = 0,1 m3.