Heisenberg značenje

Heisenberg, Werner (1901–76), njem. fizičar; jedan od osnivača kvantne mehanike, poznat po hipotezi o strukturi at. jezgre i objašnjavanju feromagnetizma, nuklearnih sila, supravodljivosti i teorije elementarnih čestica primjenom kvantne teorije. Fizika i filozofija. Nobelova nagrada 1932.