Hegel značenje

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770–1831), njem. flozof. Njegova filozofija tvori zbiljsko dovršenje zapadnjačke metafizike. U temeljnom djelu svojega sustava, Znanosti logike, sintetizirao ant. ontologiju stvari s novovjekim načelom subjektivnosti. U djelu Fenomenologija duha, u bezuvjetnom jedinstvu povijesnoga i sistemskog, prikazuje nastanak svijesti i samosvijesti, od osjetilne izvjesnosti do apsolutnoga znanja. Djelo Enciklopedija filozofijskih znanosti prikaz je cjeline njegova sustava, koji se dijeli na znanost logike, filozofiju prirode i filozofiju duha. Za života je još objavio Osnovne crte filozofije prava, djelo kojim utemeljuje moderno shvaćanje odnosa između društva i države, pojedinca i zajednice. Napisao Povijest filozofije te Filozofiju povijesti, kao prikaz napredovanja svijesti o slobodi. Posthumno su mu izašla djela Predavanja o filozofiji religije i Estetika.