Hebreji značenje

Hebreji (hebr. Ibrim ili Ivrim: [ljudi] s one strane [rijeke Eufrata]; lat. Hebraei, grč. Hebraioi), nomadi, Abrahamovi potomci i njima srodna plemena, koji poč. ← II. tisućljeća sele iz Mezopotamije u druge krajeve (Palestinu); → Židovi.