Hebrang značenje

Hebrang, Andrija (1899–1949?), hrv. političar; pripadnik komunističkoga pokreta od 1919. Zbog komun. djelatnosti bio zatvoren 1929–41. i 1942. Organizator antifaš. borbe; sudionik osnivanja ANVOJ-a (1942) i Zavnoh-a (1943). 1945–46. na visokim privrednim i polit. položajima. Protivio se mjerama koje su slabile položaj Hrvatske; 1946. isključen iz vodstva CK KPJ, a 1948. zatvoren. Iz zatvora je odveden 10. 6. 1949. i ubijen (vlasti su obznanile da je počinio samoubojstvo). 1990. polit. rehabilitiran kao žrtva komun. represije.