heartland značenje

heartland (engl.), geopolit. naziv koji obuhvaća kontinentski zatvoreno euroazijsko područje; poč. 20. st. uveo ga Britanac Halford John Mackinder.