Hazdrubal značenje

Hazdrubal (zvan Lijepi) (o. ← 270. do ← 221), kartažanski vojskovođa, zet Hamilkara Barkasa; ← 229. preuzeo zapovjedništvo nad kartažanskom vojskom; proširio vlast Kartage u Hispaniji; osnovao (o. ← 228) grad Carthago Nova (danas Cartagena). ← 226. sklopio s Rimljanima sporazum prema kojemu je rijeka Ebro postala granicom njegova utjecaja.