Haydn značenje

Haydn, Joseph (1732–1809), austr. skladatelj. Instrumentalni glazbenik, dao klas. oblik simfoniji, gudačkom kvartetu i glasovirskoj sonati izgradivši višestavačnu cikličku formu i sonatni stavak. Pjevna, tematika je bliska nar. melosu (rodom je iz Gradišća; neke su mu teme hrv. podrijetla). 104 simfonije; 83 gudačka kvarteta; koncerti; divertimenti; trija; 52 glasovirske sonate; oratoriji Stvaranje i Godišnja doba; više od 20 opera; mise; zborovi; pjesme.