Hawthorne značenje

Hawthorne, Nathaniel (1804–64), am. pripovjedač simbolično-alegorična stila. Grimizno slovo; Kuća sa sedam zabata.