Havaji značenje

Havaji, otočna skupina u Polineziji i sav. država Hawaii, SAD; 16 760 km2, 1 244 898 st. Sastoji se od 8 većih, pretežito vulkanskih otoka (Hawaii, 10 414 km2, Maui, Molokai, Oahu i dr.) i više manjih, uglavnom koraljnih otoka. Otoci goroviti (vulkani: Mauna loa, Kilauea), pokriveni šumom i savanom. Klima je tropska. Flora bogata endemičnim vrstama. Plantaže šećerne trske i ananasa (40% svj. proizvodnje); ribarstvo. Turizam. Gl. grad i luka Honolulu (otok Oahu). Vojnopomor. i zrakoplovna baza SAD. – pov Od 13. st. otočje naseljeno Polinežanima; otkrili ga Španjolci 1527. Kralj Kamehameha I (1753–1817) osnovao jedinstvenu državu potkraj 18. st., koja je 1894. proglašena republikom. SAD su anektirale otočje 1898. i dale mu status teritorija. Jap. zračni napad na am. bazu Pearl harbor bio je povod da SAD stupe u II. svj. rat. 1959. H. su postali pedesetom sav. državom SAD.