Haute-Savoie značenje

Haute-Savoie, dep. u JI Francuskoj; 4388 km2, 631 179 st. Upravno središte Annecy. Izrazito planinski kraj; razvijen ljetni i zimski turizam. Stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo. Urarstvo, preradba drva, prehr. industrija.