Hausmann značenje

Hausmann, Raoul (1886–1971), austr. lik. umjetnik; jedan od glavnih predstavnika dadaizma; radio kolaže, fotomontaže i asamblaže.