Haugen značenje

Haugen, Einar (1906–94), norv.-am. lingvist; skandinavist (nordist), posebice se bavi pitanjima jezikâ u dodiru. Norveški u Americi; Jezični sukob i jezično planiranje; Skandinavski jezici.