Hauge značenje

Hauge, Olav Håkonson (1908–94), norv. pjesnik, tradicionalist; pisao na novonorveškom. Pod odronom; Pitaj vjetar.