hatma značenje

hatma (arap.), jedno čitanje (učenje) cijeloga Kurana od početka do kraja.