Hassler značenje

Hassler, Hans Leo (1564–1612), njem. skladatelj orkestralnih i vokalnih djela, kasnobarokni majstor crkv. glazbe te madrigala, canzonetta i njem. pjesama koje su postale uzorom njem. ranobaroknim glazbenicima.