Haški sud značenje

Haški sud, 1. → Međunarodni sud pravde; 2. → Međunarodni kazneni sud za bivšu jugoslaviju