Haške konvencije značenje

Haške konvencije, kodifikacije međunarodnog, os. ratnoga prava, prihvaćene na mirovnim konferencijama u Hagu 1899 (3 konvencije) i 1907 (14 konvencija). Uređuju os. norme i običaje ratovanja.