haskala značenje

haskala (hebr.: naobrazba, spoznaja), žid. racionalistički i prosvjetiteljski pokret u 18–19. st. u I i sr. Europi.