Hašimidi značenje

Hašimidi, potomci Hašima, Muhamedova djeda, koji su zavladali u Iraku (1921–58) i Jordanu (od 1946).