hasidi značenje

hasidi (hebr.: pobožni), u ← 2. st. Židovi koji su se pridržavali žid. zakona i nisu pali pod helenistički utjecaj. Nakon 18. st., naziv za sljedbenike hasidizma.