Hasdeu značenje

Hasdeu, Bogdan Patriceicu (1836–1907), rum. književnik, povjesničar i lingvist; inicijator velikoga etimološkog rječnika rum. jezika.