Harvey značenje

Harvey, William (1578–1657), engl. anatom i kirurg; prvi opisao optok krvi (1628).