Hartwell značenje

Hartwell, Leland (1939), am. genetičar; za otkriće specifičnih gena koji kontroliraju stanični ciklus sa T. Huntom i P. Nurseom dobio Nobelovu nagradu za medicinu 2001.