Harpokrat značenje

Harpokrat, naziv egip. boga Hora, sina Ozirisa i Izide, čiji je kult kasnije raširen kod Grka i Rimljana. Štovan pod različitim imenima i oblicima (sokol, čovjek sa sokolovom glavom). Grci ga smatrali bogom tajanstvenosti.