Harpija značenje

Harpija, grč. mit, ženski demon oluje; obično se spominje više Harpija; prikazivane su kao ptice sa ženskom glavom; bogovi su ih slali da muče zločince.