harpija značenje

harpija (Harpyia harpyia), južnoam. ptica grabljivica; jedan od najvećih orlova; gnijezdi na visokom drveću; ugrožena sječom prašume.