harmonička sredina značenje

harmonička sredina (h), harmonička srednja vrijednost; numerička karakteristika skupine od n vrijednosti koja se definira tako da je njezina recipročna vrijednost jednaka aritmetičkoj sredini recipročnih vrijednosti polaznih vrijednosti, tj. za h. s. od a1, a2, … an vrijedi 1/h = 1/n(1/a1 + 1/a2 + … 1/an).