harmatan značenje

harmatan (afrički jezik fanti), suh vjetar u primorju Gvinejskoga zaljeva.